darlinjewelry DEFECT SALE – DARLIN ดาริน DEFECT SALE | DARLIN ดาริน

สำหรับคุณลูกค้าที่พลาดงาน DARLIN Defect Grand Sale ลดสูงสุดถึง 60% ดารินลดแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนส่งท้าย DARLIN Pop up store สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวอย่างยิ่งใหญ่❗️

*สินค้า Defect (มีตำหนิเยอะน้อยแล้วแต่คู่นะคะ)
*สินค้าเป็นสินค้าใหม่ทุกคู่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน
*อุปกรณ์ได้รับครบถ้วนเหมือนสินค้าใหม่นะคะ
*Defect ของสินค้าทุกชิ้น ไม่มีผลต่อการใช้งานแต่อย่างใด สามารถใช้สวมใส่ได้ตามปกติเลยค่ะ
* สินค้า Defect ทุกคู่ จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ในทุกกรณี เนื่องจากบางรุ่นมีไซส์เดียว สีเดียวเท่านั้นเลยค่ะ

DEFECT SALE (29)

D98 Beige Coucou39

2,550.00 บาท

D99 Beige Coucou39

2,550.00 บาท

D101 Beige Coucou41

2,550.00 บาท

D103 White Coucou41

2,550.00 บาท

D104 White Coucou42

2,550.00 บาท

D86 2" White satin42

3,115.00 บาท

D139 2" White satin36

3,115.00 บาท

D43 Beige satin 3"42

3,255.00 บาท

D51 White satin 3"36

3,255.00 บาท

D90 Pink satin 3"37

3,255.00 บาท

D155 Blue Jean 3"35

3,487.50 บาท

D65 2" Off-White Bow Cloud Heel36

3,560.00 บาท

D146 2" Off-White Bow Cloud Heel35

3,560.00 บาท

D147 2" Off-White Bow Cloud Heel35

3,782.50 บาท

D173 Beige satin 3"41

3,952.50 บาท
ไปที่ด้านบน